De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Benoit

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Benoit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Benoit

Cumuleo