De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Van Rompu

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Anne Van Rompu
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Anne Van Rompu

Cumuleo