De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Wim Van Rossen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Van Rossen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Wim Van Rossen

Cumuleo