De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Donnez

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Martine Donnez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Martine Donnez

Cumuleo