De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van NoŽl Vandecnocke

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door NoŽl Vandecnocke
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door NoŽl Vandecnocke

Cumuleo