De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lucien Pouille

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Lucien Pouille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Lucien Pouille

Cumuleo