De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hilaire Brohée

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Hilaire Brohée
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Hilaire Brohée

Cumuleo