De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Manuel Morais Rosa

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Manuel Morais Rosa
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Manuel Morais Rosa

Cumuleo