De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Canart

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Canart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Daniel Canart

Cumuleo