De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Jacques Flahaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Jacques Flahaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Jacques Flahaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Jacques Flahaux

Cumuleo