De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Josť Varlet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Varlet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Josť Varlet

Cumuleo