De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chantal Beugoms

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Chantal Beugoms
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Chantal Beugoms

Cumuleo