De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Burhain

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Burhain
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Burhain
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Burhain

Cumuleo