De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pascal Cornette

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pascal Cornette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pascal Cornette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pascal Cornette

Cumuleo