De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Schmit

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door René Schmit
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door René Schmit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door René Schmit

Cumuleo