De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicolas Charlier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nicolas Charlier

Cumuleo