De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Chauviaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Chauviaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Chauviaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Michel Chauviaux

Cumuleo