De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Laurent Contor

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Laurent Contor
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Laurent Contor
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Laurent Contor

Cumuleo