De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Adam

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Adam
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patrick Adam

Cumuleo