De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Pierret

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Pierret
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Pierret
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Pierret

Cumuleo