De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Pierlot

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Maurice Pierlot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Maurice Pierlot

Cumuleo