De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Léonard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Léonard

Cumuleo