De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Tellier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Bruno Tellier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Bruno Tellier

Cumuleo