De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Tasiaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Tasiaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Tasiaux

Cumuleo