De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Monnoyer

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Monnoyer
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Monnoyer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Monnoyer

Cumuleo