De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Maquet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Maquet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Maquet

Cumuleo