De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Paulis

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Paulis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Paulis

Cumuleo