De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Viktor Valentin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Viktor Valentin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Viktor Valentin

Cumuleo