De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Malvoz

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Louis Malvoz
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Louis Malvoz

Cumuleo