De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques de Marneffe

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques de Marneffe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques de Marneffe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques de Marneffe

Cumuleo