De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Garnier

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Garnier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Garnier

Cumuleo