De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francine Begon

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Francine Begon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francine Begon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francine Begon

Cumuleo