De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Polet

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Polet
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Polet

Cumuleo