De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudy Vandermeeren

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Rudy Vandermeeren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Rudy Vandermeeren

Cumuleo