De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Geuskens

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Geuskens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jan Geuskens

Cumuleo