De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia Vande Maele

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Patricia Vande Maele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Patricia Vande Maele

Cumuleo