De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stanislas Winkeler

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Stanislas Winkeler
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Stanislas Winkeler
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Stanislas Winkeler

Cumuleo