De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Colardyn

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Francis Colardyn
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Francis Colardyn

Cumuleo