De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Vanmassenhove

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Charles Vanmassenhove
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Charles Vanmassenhove

Cumuleo