De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine De Graef

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Martine De Graef
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Martine De Graef

Cumuleo