De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jol Dom

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Jol Dom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Jol Dom
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Jol Dom

Cumuleo