De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Basiel Eeckhout

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Basiel Eeckhout
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Basiel Eeckhout

Cumuleo