De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Houssa

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Joseph Houssa
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Joseph Houssa

Cumuleo