De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michelle Kleykens

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Michelle Kleykens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Michelle Kleykens

Cumuleo