De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Vermeulen

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Patrick Vermeulen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Patrick Vermeulen

Cumuleo