De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Vermont

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Marc Vermont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Marc Vermont

Cumuleo