De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julien Mestrez

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Julien Mestrez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Julien Mestrez

Cumuleo