De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Els Vinckx

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Els Vinckx
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Els Vinckx

Cumuleo