De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Moyaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Charles Moyaerts
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Charles Moyaerts

Cumuleo