De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Muls

Alle mandaten uitgeoefend in 2005 door Walter Muls
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2005 door Walter Muls

Cumuleo